Διορισμός “Assistant General Manager – Operations” στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας

2 Ιουλ, 2007

Η Εταιρεία μας έχει προβεί στο διορισμό του κ. Κυριάκου Μιχαηλίδη στη θέση του «Assistant General Manager – Operations» στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα στις 2 Ιουλίου 2007.

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι Associate του Chartered Insurance Institute (A.C.I.I.) του Ηνωμένου Βασιλείου και φέρει τον τίτλο του Chartered Insurer. Έχει εκτεταμένη πείρα στον Ασφαλιστικό τομέα την οποία απέκτησε από τις διευθυντικές θέσεις που κατείχε για σειρά ετών, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Γενικού Κλάδου, με τελευταία αυτή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην «Παγκυπριακή Ασφαλιστική».