Αναβάθμιση αξιολόγησης της Activa Insurance σε ΒΒΒ+ από τον οίκο Fitch

9 Απρ, 2008

O διεθνής οίκος αξιολόγησης χρηματοοικονομικών οργανισμών Fitch Ratings ανακοίνωσε την αναβάθμιση της οικονομικής ισχύος της Activa Insurance θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρείας της Commercial General Insurance στην Ελλάδα, από ΒΒΒ σε ΒΒΒ+ και με σταθερή προοπτική.

Στο σχετικό δελτίο τύπου της Fitch τονίζεται ότι η αναβάθμιση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ισχυρή κερδοφορία, την πολύ καλή κεφαλαιοποίηση, την επαρκή αποθεματοποίηση και τη ρωμαλέα εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων. Η Fitch εκτιμά ότι η κερδοφορία της Activa Insurance θα παραμείνει υψηλή και στα επόμενα χρόνια με ποσοστά combined ratio 91%-93%.

Αυτή η αξιολόγηση φέρνει την Activa Insurance στο ίδιο ή και ανώτερο επίπεδο σε σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες και υπερεθνικής εμβέλειας ασφαλιστικές. Μεταξύ ελληνικών ασφαλιστικών παραμένει με διαφορά η υψηλότερη αξιολόγηση, ενώ σε σύγκριση με ελληνικές τράπεζες την τοποθετεί στην ίδια βαθμίδα με την Τράπεζα Πειραιώς και την ΑΤΕ.