Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος

24 Ιουλ, 2008

Στην Commercial General Insurance έχουμε πάντα ως στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας. Γι’ αυτό το σκοπό έχουμε πρόσφατα προχωρήσει σε αναθεώρηση της συμφωνίας με την Εταιρεία Οδικής Βοήθειας Rescue Line για επέκταση της συνεργασίας μας, ώστε πέραν της οδικής βοήθειας να παρέχεται και υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος σε όλους τους ασφαλισμένους μας στον κλάδο μηχανοκινήτων οχημάτων.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άμεση επίσκεψη στην σκηνή του ατυχήματος από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, την περισυλλογή στοιχείων και εντύπων, τη συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος και τη φωτογράφηση των ζημιών και του χώρου.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε 24ώρη βάση – 365 ημέρες το χρόνο και καλύπτει όλη την ελεύθερη Κύπρο. Για παροχή φροντίδας ατυχήματος, όπως επίσης και για παροχή οδικής βοήθειας στους πελάτες της Εταιρείας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σε παγκύπρια βάση είναι 77771213.