Η Commercial General Insurance πωλεί τη θυγατρική της στην Ελλάδα

16 Σεπ, 2008

Η Commercial General Insurance Ltd έχει καταλήξει σε συμφωνία με την ελληνική ασφαλιστική εταιρία EFG Eurolife ΑΕΓΑ για την πώληση στην τελευταία, του συνόλου των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της στην Ελλάδα Activa Insurance AAE. 

Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μετά την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η EFG Eurolife Ασφαλιστική είναι θυγατρική εταιρία του ομίλου της Eurobank EFG, του δεύτερου σε μέγεθος χρηματοπιστωτικού ομίλου στην Ελλάδα.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της συμφωνίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέας Αρτέμης δήλωσε:

«Η απόφαση μας για πώληση της Activa μας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τη σημαντική υπεραξία που κτίσαμε στην εταιρία αυτή τα τελευταία έξι χρόνια από το 2002 που την αποκτήσαμε. Κατά την περίοδο αυτή, η Activa εξελίχθηκε σε μια εταιρία με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα αλλά και σε μια εταιρία υπόδειγμα για τα επίπεδα του επαγγελματισμού και των υπηρεσιών της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Επιστέγασμα της επιτυχίας μας αυτής ήταν η αξιολόγηση της από τους Fitch με βαθμολογία ΒΒΒ+, τη ψηλότερη, με διαφορά, που δόθηκε μέχρι σήμερα σε ελληνική ασφαλιστική εταιρία. Η στρατηγική αυτή κίνηση θα ενισχύσει σημαντικά την ήδη ψηλή φερεγγυότητα της Commercial General Insurance και θα διευρύνει τις προοπτικές και τις επιλογές μας για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη των εργασιών μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Κωνσταντίνος Δεκατρής δήλωσε:

«Η σύναψη της συμφωνίας αυτής αποδεικνύει έμπρακτα τα επιτεύγματα που έχει πετύχει η Activa τα τελευταία χρόνια, αλλά ταυτόχρονα η χρονική στιγμή της κίνησης αυτής επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής μας που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του οφέλους για τη Commercial General Insurance και κατ΄ επέκταση για τους πελάτες και τους μετόχους της».