Δημιουργία Νέων Ασφαλιστικών Προϊόντων (α) Ασφαλιστήριο Ιδιωτικών Κατοικιών (Πακέτα Καλύψεων Home Silver και Home Gold) (β) Ασφαλιστήριο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

1 Φεβ, 2010

Η Εταιρεία μας μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων της, έχει προχωρήσει στη δημιουργία δύο νέων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Το Ασφαλιστήριο Ιδιωτικών Κατοικιών (Πακέτα Καλύψεων Home Silver και Home Gold) το οποίο προορίζεται για Ιδιωτικές Κατοικίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Περιέχει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της αγοράς καθώς και στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Παρέχεται επίσης δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο ξεχωριστά πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων, ‘Silver’ και ‘Gold’.

Το Ασφαλιστήριο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων παρέχει κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε αλλοδαπούς που προέρχονται από κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας στην Κύπρο ή για παράταση της άδειας τους.