Η Commercial General Insurance επιμορφώνει τα Αρμόδια Μέλη του Προσωπικού της σε θέματα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

15 Ιουν, 2015

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μέσω σεμιναρίων η ανανέωση των πιστοποιητικών επιμόρφωσης των αρμοδίων μελών του προσωπικού της Εταιρείας μας σε θέματα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία όπως προνοεί ο περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμος, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Ο.Ε.Β.). 

Μέσω των σεμιναρίων των Πρώτων Βοηθειών τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Εταιρείας μας επιμορφώθηκαν σε θέματα αξιολόγησης της κατάστασης, ειδοποίησης υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψης ασθενών, παροχής πρώτων βοηθειών και άλλων συναφών θεμάτων.