Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων και Αντασφάλισης

9 Σεπ, 2016

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με τους αντασφαλιστικούς μας συμβούλους, Carpenter Turner S.A., διοργάνωσε με επιτυχία διήμερο σεμινάριο με θέμα τις Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων και Αντασφάλισης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την 7η και 8η Σεπτεμβρίου 2016 και το παρακολούθησαν όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Το σεμινάριο παρουσιάστηκε από τον κ. Γιάννη Κακαβίτσα, Διευθυντή Συμβατικών Αντασφαλίσεων, Carpenter Turner S.A. σε συνεργασία με τον κ. Αλέξανδρο Turner, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Carpenter Turner S.A.

Οι κύριες ενότητες που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο ήταν:

  • Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων
  • Χρησιμότητα Αντασφάλισης στην αντιμετώπιση κινδύνων
  • Μέθοδοι και Τεχνική Εφαρμογή της