Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η αλυσίδα εξυπηρέτησης πελατών στον ασφαλιστικό κλάδο»

10 Οκτ, 2017

Η Εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο οργάνωσε για το προσωπικό, με θέμα «Η αλυσίδα εξυπηρέτησης πελατών στον ασφαλιστικό κλάδο».

Το σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε την 26η, 27η Σεπτεμβρίου και 3η Οκτωβρίου 2017, παρακολούθησε η πλειοψηφία των μελών του προσωπικού της Εταιρείας με μεγάλο ενδιαφέρον.

Την παρουσίαση του σεμιναρίου ανέλαβε ο κ. Μιχάλης Μαϊμάρης, της εταιρείας M.M. Knowledge Training & Consulting Ltd σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ της Εταιρείας μας, που έχει την ευθύνη της οργάνωσης των σεμιναρίων.

Οι κύριες ενότητες που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο ήταν:

  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Πελάτες
  • Αποτελεσματικός Χειρισμός Παραπόνων