Εκπαίδευση Προσωπικού για χρήση πυροσβεστήρων της Εταιρείας

12 Οκτ, 2017

Μέσα στα πλαίσια της διασφάλισης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους προμηθευτές πυροσβεστήρων στα κατά τόπους γραφεία μας, προγραμμάτισε εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των πυροσβεστήρων.

Κύριος στόχος της πιο πάνω εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση του προσωπικού με τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και η πρόληψη πυρκαγιάς.