Επιμόρφωση μελών του προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών

29 Νοε, 2017

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μετά από παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων, η ανανέωση των πιστοποιητικών επιμόρφωσης των αρμοδίων μελών του προσωπικού της Εταιρείας μας σε θέματα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία, όπως προνοεί ο περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμος, σε συνεργασία με παροχείς προγραμμάτων κατάρτισης. 

Τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Εταιρείας μας έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα αξιολόγησης της κατάστασης, ειδοποίησης υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψης ασθενών, παροχής πρώτων βοηθειών και άλλων συναφών θεμάτων.