Πληρωμή Ασφαλίστρων. Τί αλλάζει;

1 Ιαν, 2018

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου έχει προχωρήσει σε έκδοση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου. Το φυλλάδιο αυτό το οποίο διανέμεται στους πελάτες μας για σχετική ενημέρωση τους παρουσιάζει τις αλλαγές που προκύπτουν σύμφωνα με νέα Εποπτική Οδηγία από 01/01/2018.