Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

7 Ιαν, 2020

Η Εταιρεία μας μέσα στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας IDD αλλά και της ευρύτερης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους Ασφαλιστικούς της Διαμεσολαβητές και τα μέλη του προσωπικού της που ασχολούνται άμεσα με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Τα σεμινάρια αφορούσαν τόσο την βασική όσο και την προϊοντική εκπαίδευση.

Την παρουσίαση των σεμιναρίων βασικής εκπαίδευσης ανέλαβε ο κ. Χριστόδουλος Προεστός και των σεμιναρίων προϊοντικής εκπαίδευσης ο κ. Γιώργος Μουζούρης, Διευθυντής Αποδοχής Κινδύνων της Εταιρείας σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ, που έχει την ευθύνη της οργάνωσης των σεμιναρίων.