Δωρεά ΣΑΕΚ στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

20 Μάιος, 2020

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (Σ.Α.Ε.Κ.) πρόσφερε €100.000 προς το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς ενίσχυσης του νοσοκομειακού εξοπλισμού της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Δελτίο Τύπου Σ.Α.Ε.Κ.