Διορισμός Στέλιου Τραχωνίτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή – Ασφαλιστικές Εργασίες

7 Φεβ, 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Commercial General Insurance ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Στέλιου Τραχωνίτη στην θέση του Γενικού Διευθυντή – Ασφαλιστικές Εργασίες της Εταιρείας από την 7η Φεβρουαρίου 2022.

Ο κ. Τραχωνίτης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι Fellow του Chartered Insurance Institute (F.C.I.I.) του Ηνωμένου Βασιλείου και φέρει τον τίτλο του Chartered Insurer. Έχει εκτεταμένη πείρα στον Ασφαλιστικό και Τραπεζικό τομέα την οποία απέκτησε από τις διευθυντικές θέσεις που κατείχε για σειρά ετών.

Ο κ. Τραχωνίτης, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας, θα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση, τον έλεγχο και την οργάνωση των εργασιών των διαφόρων Τμημάτων της Εταιρείας και συγκεκριμένα του Τμήματος Ασφαλίσεων, Απαιτήσεων, Μάρκετινγκ καθώς επίσης και του Τμήματος Πληροφορικής.

Περαιτέρω, μέσω της συμμετοχής του στην Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας θα συμβάλει στον καθορισμό και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών και της επίτευξης των στόχων της Εταιρείας.