Διορισμός Πασχάλη Πασχάλη στη θέση του Διευθυντή Καταστήματος Λευκωσίας

1 Μάρ, 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Commercial General Insurance ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Πασχάλη Πασχάλη στη θέση του Διευθυντή Καταστήματος Λευκωσίας από την 1η Μαρτίου 2022.

Ο κ. Πασχάλη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Old Dominion των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει εκτεταμένη πείρα στον Ασφαλιστικό τομέα την οποία απέκτησε μέσα από τις Διευθυντικές θέσεις που κατείχε για σειρά ετών σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο κ. Πασχάλη, ο οποίος θα αναφέρεται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μέσω του Διευθυντή Τμήματος Μάρκετινγκ, θα έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη για τη διοίκηση, οργάνωση, προώθηση και γενικά τον έλεγχο των εργασιών του Καταστήματος Λευκωσίας.