Επέκταση περιόδου διάρκειας εκστρατείας προώθησης Πακέτων Ασφάλισης Ιδιωτικής Κατοικίας Home Gold & Silver

2 Ιαν, 2023

Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά σχόλια εκ μέρους των Πελατών και Συνεργατών της σε σχέση με την εκστρατεία προώθησης Πακέτων Ασφάλισης Ιδιωτικής Κατοικίας Home Gold & Silver, η Commercial General Insurance ανακοινώνει την επέκταση της περιόδου διάρκειας της εκστρατείας αυτής μέχρι και τις 15/07/2023 και ως εκ τούτου η διάρκεια της εκστρατείας διαφοροποιείται ώστε να περιλαμβάνει την περίοδο από 15/07/2022 μέχρι και της 15/07/2023 (αντί 31/12/2022).

Η εκστρατεία περιλαμβάνει:

  • 20% έκπτωση για κάθε νέο συμβόλαιο Ασφάλισης Ιδιωτικής Κατοικίας GOLD
  • 10% έκπτωση για κάθε νέο συμβόλαιο Ασφάλισης Ιδιωτικής Κατοικίας SILVER

Πατήστε εδώ για τους Όρους και Προϋποθέσεις της προσφοράς.