Λειτουργός Ασφαλίσεων – Κατάστημα Λεμεσού

13 Νοε, 2023

​Η Commercial General Insurance Ltd, (η «Εταιρεία»),  η οποία κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Ασφαλίσεων για το Κατάστημα της Εταιρείας στη Λεμεσό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Προώθηση και παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους πελάτες με σκοπό την εξυπηρέτηση τους σε θέματα ασφαλίσεων.
 • Εξυπηρέτηση του Δικτύου Πωλήσεων του Καταστήματος.
 • Παραλαβή προτάσεων ασφάλισης, αξιολόγηση πληροφοριών, αποδοχή κινδύνων προς ασφάλιση και ετοιμασία προσφορών.
 • Καταχώρηση στοιχείων και διεκπεραίωση ασφαλιστικών εργασιών στο λογισμικό σύστημα.
 • Διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών του Καταστήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος στα Ασφαλιστικά, Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ) στις ασφαλίσεις κλάδου γενικής φύσεως.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε παρόμοιας φύσης θέση.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χρήσης λογισμικών εφαρμογών (Word, Excel, Outlook).

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση πρόσληψης, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cgi.com.cy) και να αποστείλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού, ενώ θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.