Διευθυντής Καταστήματος – Κατάστημα Λεμεσού

4 Ιαν, 2024

Η Commercial General Insurance Ltd, με μακρόχρονη, ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Καταστήματος (Branch Manager) της Εταιρείας στη Λεμεσό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Διευθυντής Καταστήματος θα έχει την ευθύνη σε σχέση με τα ακόλουθα:

 • Τη διοίκηση και αποτελεσματική οργάνωση του Καταστήματος.
 • Τον καθορισμό και παρακολούθηση στόχων προς την ομάδα του Καταστήματος.
 • Την ευθύνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.
 • Την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας στην επαρχία Λεμεσού.
 • Την αξιολόγηση των συνθηκών της τοπικής αγοράς και τον εντοπισμό τρεχουσών και μελλοντικών ευκαιριών πωλήσεων.
 • Το συντονισμό συνεργασίας με τα Τμήματα και Καταστήματα της Εταιρείας.
 • Τη διαχείριση των προϋπολογισμών των δαπανών και διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων του Καταστήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος στα Ασφαλιστικά, Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 • Κάτοχος αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος σε ασφαλιστικά θέματα, όπως μεταξύ άλλων ΠΒΑΚ (Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως), Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών, Ανώτατο Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών Σπουδών, Δίπλωμα ACII ή FCII.
 • Προηγούμενη πείρα σε ασφαλιστικά θέματα θεωρείται απαραίτητη.
 • Ικανότητα σχεδιασμού στόχων και καθορισμού στρατηγικών για την επίτευξή τους.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χρήσης λογισμικών εφαρμογών (Windows και Microsoft Office).

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση πρόσληψης, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cgi.com.cy) και να την αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού, ενώ θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.