Διευθυντής Καταστήματος – Κατάστημα Λεμεσού

Διευθυντής Καταστήματος – Κατάστημα Λεμεσού Η Commercial General Insurance Ltd, με μακρόχρονη, ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Καταστήματος (Branch Manager) της...

Λειτουργός Ασφαλίσεων – Κατάστημα Λεμεσού

Λειτουργός Ασφαλίσεων – Κατάστημα Λεμεσού ​Η Commercial General Insurance Ltd, (η «Εταιρεία»),  η οποία κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Ασφαλίσεων για το Κατάστημα της...