ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver, Gold, Platinum προορίζονται για την ασφάλιση συγκεκριμένων Επιχειρήσεων, Καταστημάτων και Γραφείων, καθώς επίσης και για την ασφάλιση Πολυκατοικιών ή Συγκροτημάτων Κατοικιών όπου η κατοχή και η χρήση τους περιορίζεται αποκλειστικά σε σκοπούς Ιδιοκατοίκησης.

Η ασφάλιση αυτή παρέχει κάλυψη για τα κτίρια και άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις, παρακαταθήκες εμπορευμάτων, μηχανήματα, επίπλωση, γραφειακό εξοπλισμό, καθώς και για άλλα περιεχόμενα, ως αποτέλεσμα απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους (Μέρος Α) ή αναφορικά με άλλες καλύψεις και ωφελήματα (Μέρος Β). Περιλαμβάνονται επίσης μια σειρά από άλλες καλύψεις και ωφελήματα (Μέρη Γ και Δ) όπως φαίνεται πιο κάτω, ανάλογα με το πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που έχετε επιλέξει.

Μέρος Α – Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι
(Ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά πακέτα καλύψεων)

 • Φωτιά, Κεραυνός και Αστραπή
 • Φωτιά από Δάσος
 • Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
 • Βραχυκύκλωμα
 • Καπνός από Φωτιά
 • Έκρηξη
 • Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη
 • Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα
 • Πρόσκρουση στα Κτίρια
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης ή Άλλων Υγρών
 • Οχλαγωγίες, Απεργίες, Ανταπεργίες
 • Κακόβουλη Ζημιά
Μέρος Β – Άλλες Καλύψεις και Ωφελήματα
(Ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά πακέτα καλύψεων)

 • Αστική Eυθύνη
 • Έξοδα Aμοιβής Aρχιτεκτόνων και Eπιμετρητών
 • Έξοδα Aπομάκρυνσης Eρειπίων
 • Διερευνητικά έξοδα εντοπισμού βλάβης σε σωλήνες
 • Απώλεια Ύδατος ή Πετρελαίου Θέρμανσης ή Άλλων Υγρών
 • Τυχαία Ζημιά σε Φωτεινές ή Άλλες Πινακίδες ή Τέντες
 • Τυχαία Ζημιά σε Κεραίες και Συστήματα Ασφαλείας
 • Τυχαία Πτώση Δέντρων ή Κλαδιών ή Πασσάλων
 • Ωφέλημα Φρούρησης των Κτιρίων

ΜΕΡΟΣ Γ – Άλλες Καλύψεις και Ωφελήματα
(Ισχύει μόνο για τα ασφαλιστικά πακέτα καλύψεων Gold και Platinum)

 • Κλοπή με πραγματική, δυναμική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα Κτίρια
 • Τυχαία Θραύση Υαλοπινάκων
 • Χρήματα στα Κτίρια
 • Χρήματα σε Μεταφορά
 • Προσωπικά Ατυχήματα κατά τη Διάρκεια Κλοπής ή Μεταφοράς Χρημάτων
 • Μεταφερόμενα Εμπορεύματα
 • Εμπιστοσύνη Εργοδοτουμένων
 • Προσωπικά Αντικείμενα Εργοδοτουμένων
ΜΕΡΟΣ Δ – Άλλες Καλύψεις και Ωφελήματα
(Ισχύει μόνο για το ασφαλιστικό πακέτο καλύψεων Platinum)

 • Έξοδα Προσωρινής Στέγασης
 • Τυχαία Ζημιά σε Ηλεκτρονικές Μηχανές Γραφείου
 • Αλλοίωση Αποθεμάτων Ψυκτικών Θαλάμων
 • Απώλεια Μικτού Κέρδους (Προαιρετική Κάλυψη)