ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων, προορίζεται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς κινδύνους, συγκροτήματα καταστημάτων, αποθήκες και άλλους κινδύνους περιουσίας, παρέχοντας κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται σε κτίρια ή άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις, παρακαταθήκες εμπορευμάτων, μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμό, καθώς επίσης και άλλα περιεχόμενα. Η βασική ασφάλιση παρέχει κάλυψη μόνο για φωτιά και κεραυνό, ενώ σε προαιρετική βάση παρέχεται κάλυψη για τους ακόλουθους ασφαλιστικούς κινδύνους:

  • Πυρκαγιά και Κεραυνός- βασική κάλυψη
  • Σεισμός
  • Έκρηξη
  • Πτώση αεροσκαφών ή άλλης ιπτάμενης συσκευής
  • Πρόσκρουση στα κτίρια από οποιοδήποτε όχημα
  • Οχλαγωγίες και απεργίες
  • Κακόβουλη ζημιά
  • Θύελλα και καταιγίδα
  • Πλημμύρα
  • Σπάσιμο σωλήνων ή υπερχείλιση υδατοδεξαμενής