Χρημάτων

Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Η Ασφάλιση Χρημάτων παρέχει κάλυψη έναντι της απώλειας χρημάτων από τα υποστατικά της επιχείρησης ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Κάτω από την ασφάλιση αυτή παρέχεται επίσης κάλυψη έναντι της ζημιάς που προκαλείται στα χρηματοκιβώτια ή στα δωμάτια φύλαξης χρημάτων (strong rooms). Παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα επέκτασης της Ασφάλισης Χρημάτων ώστε να περιλαμβάνει και κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων σε σχέση με πιθανή επίθεση κατά των εργοδοτουμένων του ασφαλισμένου.