ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Προσφέρονται δύο είδη βασικής ασφάλισης:

(α) η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία κάλυψη σε σχέση με την ευθύνη του ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με την πρόκληση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία και

(β) η Περιεκτική Ασφάλιση, η οποία περιέχει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη και επιπρόσθετα παρέχει κάλυψη για πρόκληση τυχαίας απώλειας ή ζημιάς στο ασφαλισμένο όχημα.

Και τα δύο είδη βασικής ασφάλισης περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχήματος.

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει τρία ξεχωριστά σχέδια πακέτων ασφάλισης Silver, Gold, Platinum που ανάλογα, περιέχουν τις καλύψεις της βασικής ασφάλισης και επίσης, παρέχουν μια σειρά από προεπιλεγμένες ασφαλιστικές καλύψεις και ωφελήματα, προσφέροντας σας την επιλογή του σχεδίου εκείνου που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις σας.

(α) Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου 
Όλα τα πακέτα Ασφάλισης Ευθύνης Έναντι Τρίτου, παρέχουν στον ασφαλισμένο τη βασική κάλυψη και επίσης, προσφέρουν στον ασφαλισμένο μια σειρά από προεπιλεγμένες επιπρόσθετες καλύψεις και ωφελήματα, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Silver

Gold

Platinum

Σωματική Βλάβη ή Θάνατος οποιουδήποτε Τρίτου Προσώπου

Ζημιά σε Περιουσία Τρίτων Προσώπων

Οδήγηση πέραν της “Οδού”

Ευθύνη των επιβατών του οχήματος προς Τρίτα Πρόσωπα

Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας

Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος

Ευθύνη Έναντι Τρίτου από Ρυμουλκούμενα Οχήματα

Απαλλαγή Επιβάρυνσης Ασφαλίστρου Λόγω Απαίτησης

Θραύση Γυαλιών στον Ανεμοθώρακα ή στα Παράθυρα

✓ (€500)

✓ (€1.000)

Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού

✓ (€3.500)

✓ (€5.000)

Έξοδα Υπεράσπισης

✓ (€3.000)

(β) Περιεκτική Ασφάλιση – Silver, Gold, Platinum
Όλα τα πακέτα Περιεκτικής Ασφάλισης παρέχουν στον ασφαλισμένο τις καλύψεις της βασικής ασφάλισης και επίσης μια σειρά από προεπιλεγμένες επιπρόσθετες καλύψεις και ωφελήματα, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Silver

Gold

Platinum

Σωματική Βλάβη ή Θάνατος οποιουδήποτε Τρίτου Προσώπου

Ζημιά σε Περιουσία Τρίτων Προσώπων

Οδήγηση πέραν της “Οδού”

Ευθύνη των επιβατών του οχήματος προς Τρίτα Πρόσωπα

Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας

Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος

Απώλεια ή Ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα

Κακόβουλη Ζημιά

Φωτιά

Κλοπή

Ευθύνη Έναντι Τρίτου από Ρυμουλκούμενα Οχήματα

Προστασία Έκπτωσης για μη Υποβολή Απαίτησης

Θραύση Γυαλιών στον Ανεμοθώρακα ή στα Παράθυρα

✓ (€500)

✓ (€1.000)

Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού

✓ (€3.500)

✓ (€5.000)

Απώλεια ή Ζημιά σε Προσωπικά Αντικείμενα του Ασφαλισμένου

✓ (€500)

✓ (€500)

Απώλεια Χρήσης Οχήματος

Φυσικοί Κίνδυνοι

Απεργία, Ανταπεργία, Οχλαγωγία και Πολιτική Αναταραχή

Αντικατάσταση του Μηχανοκίνητου Οχήματος με Καινούργιο

Έξοδα Υπεράσπισης

✓ (€3.000)

Πέραν των πιο πάνω, σας παρέχεται επίσης η επιλογή ασφάλισης του στόλου μηχανοκινήτων οχημάτων της επιχείρησης σας καθώς και άλλες εξειδικευμένες λύσεις ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις και ανάγκες σας.