Η Imperial Ottoman Banking Company διορίζεται αντιπρόσωπος της Commercial Union Assurance στη Λάρνακα για τον κλάδο Θαλασσίων Κινδύνων.