Εκδίδεται στη Λάρνακα το πρώτο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Πυρός της Commercial Union για το ασφαλισμένο ποσό των £150 με ετήσιο ασφάλιστρο 7s 6d.