Η Employers Liability Assurance αργότερα μέρος της Commercial Union, διορίζει τον Οίκο Κλεάνθη Χριστοφίδη ως αντιπρόσωπο της στη Κύπρο.