Διεθνής συγχώνευση της CGU Insurance και της Norwich Union δημιουργώντας τη CGΝU Insurance, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε AVIVA plc.