Η Commercial Union Assurance (Cyprus) Ltd εξαγοράζει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AVIVA στην Ελλάδα, CGU Hellas ΑΕΓΑ.