Η Commercial Union Assurance (Cyprus) Ltd μετονομάζεται σε Commercial General Insurance Ltd ενώ η θυγατρική της στην Ελλάδα σε Activa Insurance ΑΑΕ .