ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Agridiotis Insurance Agents, Sub-Agents & Consultants Ltd

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 17, Γραφείο Β5
1065 Λευκωσία

Διευθυντής – Χριστόφορος Αγριδιώτης

Τηλέφωνο: (+357) 22 763 118
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: c.agridiotis@cgi.com.cy
Ιστοσελίδα: agridiotisinsurance.com

Insurule Insurance Agencies Ltd

Καλλιπόλεως 17, Γραφείο 304, 1055 Λευκωσία
Τ.Θ. 26653, 1646 Λευκωσία

Διευθύνων Σύμβουλος – Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Τηλέφωνο: (+357) 22 768 414
Φαξ: (+357) 22 768 424
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: p.charalambous@cgi.com.cy  

Palazis Insurance Agencies Ltd

Λόρδου Βύρωνος 3, 1046 Λευκωσία
Τ.Θ. 12680, 2251 Λευκωσία

Διευθυντής – Γιώργος Παλάζης

Τηλέφωνο: (+357) 22 466 664
Φαξ: (+357) 22 466 663
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.palazis@cgi.com.cy  

Primoline Insurance Agency, Sub-Agency & Consultants Ltd

1ης Απριλίου 13, 6035 Λάρνακα

Διευθυντής – Λάκης Ηροδότου

Τηλέφωνο: (+357) 24 659 100
Φαξ: (+357) 24 659 400
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: primoline@cgi.com.cy

TGA Insurance Agencies Ltd

Commercial Union House,
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄101, 1071 Λευκωσία
Τ.Θ. 24366, 1703 Λευκωσία

Διευθύνων Σύμβουλος – Νάταλη Πλουσίου

Τηλέφωνο: (+357) 22 879 404
Φαξ: (+357) 22 879 414
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tgainsurance@cytanet.com.cy

Χρίστος Ανδρέου (Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης) Λτδ

Κωνσταντινουπόλεως 100, Πολυκατοικία Carissa Marianna
Διαμ.101, 2038 Στρόβολος, Λευκωσία

Διευθυντής – Χρίστος Ανδρέου

Τηλέφωνο: (+357) 22 658 969
Φαξ: (+357) 22 658 949
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: c.andreou@cgi.com.cy