ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PLATINUM ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Φόρτισε ένα νέο πράσινο τρόπο ζωής και το καινούριο σου ηλεκτρικό αυτοκίνητο και επωφελήσου:

 • 15% έκπτωση στα ασφάλιστρα σου
 • 10% έκπτωση για αγορά οικιακού φορτιστή για ηλεκτρικό αυτοκίνητο από την εταιρεία Smartec Mobility Ltd
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση για ένα φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, Wallbox Ισπανίας, προσφορά της εταιρείας Smartec Mobility Ltd, αξίας €790 +ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Προσφέρονται δύο είδη βασικής ασφάλισης:

(α) η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία κάλυψη σε σχέση με την ευθύνη του ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με την πρόκληση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία και

(β) η Περιεκτική Ασφάλιση, η οποία περιέχει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη και επιπρόσθετα παρέχει κάλυψη για πρόκληση τυχαίας απώλειας ή ζημιάς στο ασφαλισμένο όχημα.

Και τα δύο είδη βασικής ασφάλισης περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχήματος.

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει τρία ξεχωριστά σχέδια πακέτων ασφάλισης Silver, Gold, Platinum που ανάλογα, περιέχουν τις καλύψεις της βασικής ασφάλισης και επίσης, παρέχουν μια σειρά από προεπιλεγμένες ασφαλιστικές καλύψεις και ωφελήματα, προσφέροντας σας την επιλογή του σχεδίου εκείνου που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις σας.

(α) Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου 
Όλα τα πακέτα Ασφάλισης Ευθύνης Έναντι Τρίτου, παρέχουν στον ασφαλισμένο τη βασική κάλυψη και επίσης μια σειρά από προεπιλεγμένες επιπρόσθετες καλύψεις και ωφελήματα, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Πακέτο Silver

 • Σωματική Βλάβη ή Θάνατος οποιουδήποτε Τρίτου Προσώπου
 • Ζημιά σε Περιουσία Τρίτων Προσώπων
 • Οδήγηση πέραν της “Οδού”
 • Ευθύνη των επιβατών του οχήματος προς Τρίτα Πρόσωπα
 • Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας
 • Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος

Πακέτο Gold
Το πακέτο Gold προσφέρει επίσης τα πιο κάτω, πέραν των αφαλιστικών καλύψεων και ωφελημάτων του πακέτου Silver:

 • Επέκταση της Κάλυψης “Ευθύνης Έναντι Τρίτου” για Οδήγηση άλλων Αυτοκινήτων από τον Ασφαλισμένο (*) 
 • Ευθύνη Έναντι Τρίτου από Ρυμουλκούμενα Οχήματα
 • Απαλλαγή Επιβάρυνσης Ασφαλίστρου
 • Θραύση Γυαλιών στον Ανεμοθώρακα ή στα Παράθυρα (€500)
 • Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού (€3.500)

Πακέτο Platinum
Το πακέτο Platinum προσφέρει επίσης τα πιο κάτω, πέραν των αφαλιστικών καλύψεων και ωφελημάτων του πακέτου Silver:

 • Επέκταση της Κάλυψης “Ευθύνης Έναντι Τρίτου” για Οδήγηση άλλων Αυτοκινήτων από τον Ασφαλισμένο (*)
 • Ευθύνη Έναντι Τρίτου από Ρυμουλκούμενα Οχήματα
 • Απαλλαγή Επιβάρυνσης Ασφαλίστρου
 • Θραύση Γυαλιών στον Ανεμοθώρακα ή στα Παράθυρα (€1.000)
 • Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού (€5.000)
 • Έξοδα Υπεράσπισης (€3.000)

(β) Περιεκτική Ασφάλιση
Όλα τα πακέτα Περιεκτικής Ασφάλισης παρέχουν στον ασφαλισμένο τις καλύψεις της βασικής ασφάλισης και επίσης μια σειρά από προεπιλεγμένες επιπρόσθετες καλύψεις και ωφελήματα, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Πακέτο Silver

 • Σωματική Βλάβη ή Θάνατος οποιουδήποτε Τρίτου Προσώπου
 • Ζημιά σε Περιουσία Τρίτων Προσώπων
 • Οδήγηση πέραν της “Οδού”
 • Ευθύνη των επιβατών του οχήματος προς Τρίτα Πρόσωπα
 • Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας
 • Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος
 • Απώλεια ή Ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα
 • Κακόβουλη Ζημιά
 • Φωτιά
 • Κλοπή

Πακέτο Gold
To πακέτο Gold προσφέρει επίσης τα πιο κάτω, πέραν των αφαλιστικών καλύψεων και ωφελημάτων του πακέτου Silver:

 • Επέκταση της Κάλυψης “Ευθύνης Έναντι Τρίτου” για Οδήγηση άλλων Αυτοκινήτων από τον Ασφαλισμένο (*) 
 • Ευθύνη Έναντι Τρίτου από Ρυμουλκούμενα Οχήματα
 • Προστασία Έκπτωσης για μη Υποβολή Απαίτησης
 • Θραύση Γυαλιών στον Ανεμοθώρακα ή στα Παράθυρα (€500)
 • Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού (€3.500)
 • Απώλεια ή Ζημιά σε Προσωπικά Αντικείμενα του Ασφαλισμένου (€500)

Πακέτο Platinum
Το πακέτο Platinum προσφέρει επίσης τα πιο κάτω, πέραν των αφαλιστικών καλύψεων και ωφελημάτων του πακέτου Silver:

 • Επέκταση της Κάλυψης “Ευθύνης Ένατι Τρίτου” για Οδήγηση άλλων Αυτοκινήτων από τον Ασφαλισμένο (*)
 • Ευθύνη Έναντι Τρίτου από Ρυμουλκούμενα Οχήματα
 • Προστασία Έκπτωσης για μη Υποβολή Απαίτησης
 • Θραύση Γυαλιών στον Ανεμοθώρακα ή στα Παράθυρα (€1.000)
 • Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού (€5.000)
 • Απώλεια ή Ζημιά σε Προσωπικά Αντικείμενα του Ασφαλισμένου (€500)
 • Απώλεια Χρήσης Οχήματος
 • Φυσικοί Κίνδυνοι
 • Απεργία, Ανταπεργία, Οχλαγωγία και Πολιτική Αναταραχή
 • Αντικατάσταση του Μηχανοκίνητου Οχήματος με Καινούργιο
 • Έξοδα Υπεράσπισης (€3.000)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(*) Προσφέρεται σε Ιδιωτικά Οχήματα και ισχύει μόνο στην Κύπρο νοουμένου ότι ο Ασφαλισμένος είναι ηλικίας μεταξύ 23 και 75 ετών και κατέχει κανονική άδεια οδήγησης για περίοδο πέραν των 2 ετών. Δεν προσφέρεται στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών και νομικών προσώπων.

Πέραν των πιο πάνω, σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα ασφάλισης του μηχανοκίνητου οχήματος σας, επιλέγοντας συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις και ωφελήματα που ανταποκρίνονται επακριβώς στις απαιτήσεις και ανάγκες σας.