ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο έναντι θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από “ατύχημα”. Η κάλυψη περιλαμβάνει τα πιο κάτω ωφελήματα που καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας:  

Ωφελήματα

1.    Θάνατος
2.    Μόνιμη ολική απώλεια των άκρων ή της όρασης
3.    Άλλη μόνιμη ολική ανικανότητα
4.    Εβδομαδιαία αποζημίωση για Προσωρινή Ολική ανικανότητα
5.    Ιατρικά έξοδα

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει και ενώ ταξιδεύετε νόμιμα με αδειούχο μεταφορικό μέσο μεταφοράς επιβατών, όπως αεροπλάνα ή πλοία και δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς.