ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής παρέχει κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από κινδύνους της θάλασσας (perils of the sea) και άλλους κινδύνους, αναφορικά με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τα οποία δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη τους για σκοπούς προσωπικής ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Παρέχεται κάλυψη στη βάση συγκεκριμένων διεθνών προτύπων (Institute Yacht Clauses) που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απώλεια ή ζημιά που προκαλείται στα ασφαλισμένα σκάφη λόγω σύγκρουσης ή βύθιση του σκάφους, καθώς επίσης και άλλους κινδύνους όπως φωτιά και κεραυνός. Επίσης προσφέρεται και κάλυψη για την ευθύνη έναντι τρίτων, όπως επιβάτες και κολυμβητές.