ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει κάλυψη σε συγκεκριμένους επαγγελματίες όπως Λογιστές, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ιατρούς κλπ., έναντι της νομικής τους ευθύνης αναφορικά με τη διάπραξη επαγγελματικού λάθους, αμέλειας ή παράλειψης τους, που επισυμβαίνει κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται, διαφοροποιείται ανάλογα με το ακριβές επάγγελμα του ασφαλισμένου και σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει ή περιορίζεται στην πρόκληση οικονομικής απώλειας σε πελάτες και/ή πρόκληση σωματικής βλάβης σε τρίτους και/ή πρόκληση υλικής ζημιάς σε τρίτους. 

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης απευθύνεται σε επαγγελματίες:

1. Λογιστές και Ελεγκτές
2. Αρχιτέκτονες
3. Πολιτικούς Μηχανικούς
4. Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
5. Ιατρούς και άλλους πάροχους ιατρικών υπηρεσιών ή/και φροντίδας υγείας
6. Φαρμακοποιούς

Η ασφάλιση Ιατρών, Φαρμακοποιών και άλλων πάροχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία, μετά από την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (Γε.Σ.Υ.) και έχουν καθορισθεί ελάχιστα όρια αποζημίωσης.