ΝΕΑ

COVID-19 – Επάνοδος της Commercial General Insurance σε κανονικούς ρυθμούς – Λήψη μέτρων προστασίας για διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πελατών της

Από τις 11 Μαΐου 2020, με πιστή τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων όπως εκδίδονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, η Εταιρεία μας, επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς.

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2019

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2019

Η Εταιρεία έχει υποβάλει την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2019 στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 (38(Ι)/2016).

Δωρεά ΣΑΕΚ στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά ΣΑΕΚ στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (Σ.Α.Ε.Κ.) πρόσφερε €100.000 προς το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς ενίσχυσης του νοσοκομειακού εξοπλισμού της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

COVID-19 – Σταδιακή Επάνοδος στον Κανονικό Τρόπο Λειτουργίας της Εταιρείας και Θερινό Ωράριο Λειτουργίας

COVID-19 – Σταδιακή Επάνοδος στον Κανονικό Τρόπο Λειτουργίας της Εταιρείας και Θερινό Ωράριο Λειτουργίας

Σε συνέχεια των Κυβερνητικών Αποφάσεων σε σχέση με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID19 αλλά και των ανακοινώσεων της Εταιρείας μας ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020 και 27 Μαρτίου 2020, έχει αποφασιστεί η σταδιακή επάνοδος στον κανονικό τρόπο λειτουργίας της.

COVID-19 – Διευθετήσεις για Λειτουργία της Εταιρείας με Ελάχιστο Αριθμό Προσωπικού στα Γραφεία μας

COVID-19 – Διευθετήσεις για Λειτουργία της Εταιρείας με Ελάχιστο Αριθμό Προσωπικού στα Γραφεία μας

Σε συνέχεια της πρόσφατης σημαντικής ανακοίνωσης της Εταιρείας ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020 αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19,

COVID-19 – Σημαντική Ανακοίνωση

COVID-19 – Σημαντική Ανακοίνωση

Έχοντας ως πρώτιστο στόχο τη διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών της, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά και αξιολογεί όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 και τον περιορισμό των επιπτώσεων της, προβαίνοντας, όπου απαιτείται, στις αναγκαίες ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Εορταστικό Γεύμα 2020

Εορταστικό Γεύμα 2020

Με την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η Εταιρεία πραγματοποίησε στις 16 Ιανουαρίου 2020 εορταστικό γεύμα στο Εστιατόριο «Το Παντοπωλείο Καλή Όρεξη» στη Λευκωσία, στην παρουσία των μελών του προσωπικού και των Γενικών της Αντιπροσώπων.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η Εταιρεία μας μέσα στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας IDD αλλά και της ευρύτερης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους Ασφαλιστικούς της Διαμεσολαβητές και τα μέλη του προσωπικού της που ασχολούνται άμεσα με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Η Commercial General Insurance υποστηρικτής στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2019

Η Commercial General Insurance υποστηρικτής στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2019

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου πραγματοποίησε με επιτυχία στις 7 Νοεμβρίου το Ασφαλιστικό Συνέδριο 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, με τίτλο:

«Όταν ο Κόσμος αλλάζει… εμείς Προσαρμοζόμαστε».

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2018

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2018

Η Εταιρεία έχει υποβάλει την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2018 στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 (38(Ι)/2016).

Αλλαγή Διεύθυνσης Γραφείου Λεμεσού

Αλλαγή Διεύθυνσης Γραφείου Λεμεσού

Το γραφείο της Εταιρείας μας στην Λεμεσό συμπεριλαμβανομένου και του Ασφαλιστικού Γραφείου Χατζηπαύλου έχουν μεταστεγαστεί από τις 2 Απριλίου 2019 σε νέα γραφεία που ευρίσκονται στην πιο κάτω διεύθυνση:

Οδός Ιουλίου Βερν 2, 3071 Λεμεσός

Η Commercial General Insurance υποστηρικτής στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2018

Η Commercial General Insurance υποστηρικτής στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2018

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου πραγματοποίησε με επιτυχία στις 8 Νοεμβρίου το Ασφαλιστικό Συνέδριο 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, με τίτλο: «Μπροστά στις Προκλήσεις: Ανεβάζουμε Επίπεδο».

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2017

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2017

Η Εταιρεία έχει υποβάλει την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2017 στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 (38(Ι)/2016).