ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver, Gold, Platinum προορίζονται για την ασφάλιση Καταστημάτων.

Περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver, Gold, Platinum προορίζονται για την ασφάλιση Γραφείων.

Περισσότερα

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver, Gold, Platinum προορίζονται για την ασφάλιση Πολυκατοικιών ή Συγκροτημάτων Κατοικιών.

Περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Προσφέρονται δύο είδη βασικής ασφάλισης: (α) η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία κάλυψη σε σχέση με την ευθύνη του ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις…

Περισσότερα

ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων, προορίζεται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς κινδύνους, συγκροτήματα καταστημάτων, αποθήκες και άλλους κινδύνους περιουσίας, παρέχοντας κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται σε κτίρια ή άλλες μόνιμες…

Περισσότερα

ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Η Ασφάλιση Συνεπακόλουθης Απώλειας προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο ως συμπληρωματική της Ασφάλισης Πυρός και Ειδικών Κινδύνων και παρέχει κάλυψη προς τον ασφαλισμένο σε σχέση με Απώλεια Μικτού Κέρδους που προκαλείται λόγω μερικής ή ολικής διακοπής των εργασιών..

Περισσότερα

ΚΛΟΠΗΣ

Η Ασφάλιση Κλοπής είναι διαμορφωμένη ειδικά για επιχειρήσεις και εμπορικούς κινδύνους και παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται σε παρακαταθήκες εμπορευμάτων, μηχανήματα, επίπλωση και γραφειακό εξοπλισμό καθώς και για άλλα περιεχόμενα,

Περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Η Ασφάλιση Όλων των Κινδύνων Εργολάβων (CAR – Contractors’ All Risks) παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο εργολάβο για απώλεια ή ζημιά σε κατασκευαστικά έργα κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, όπως οικοδομές, γραφεία…

Περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη παρέχει στον ασφαλισμένο την υποχρεωτική κάλυψη σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναφορικά με τη νομική του ευθύνη έναντι των εργοδοτουμένων του, για τυχόν Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που προκαλείται από και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους.

Περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης παρέχει στον ασφαλισμένο κάλυψη για τη νομική του ευθύνη αναφορικά με την πρόκληση σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία τρίτων προσώπων, που προκαλείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του ασφαλισμένου.

Περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων προσφέρεται μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στο σύνολο των εργοδοτουμένων μιας επιχείρησης και σύμφωνα με ονομαστικό κατάλογο που ετοιμάζεται ενσωματώνεται.

Περισσότερα

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, ενημέρωση για άλλες ή ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις ή για να ζητήσετε προσφορά για ασφάλιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μέσω των κατά τόπους…

Περισσότερα