ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙΣ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ.

Επωφελήσου έκπτωσης 15% για νέα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver, Gold, Platinum προορίζονται για την ασφάλιση Πολυκατοικιών ή Συγκροτημάτων Κατοικιών.

Παρέχεται κάλυψη για τα κτίρια και άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις, παρακαταθήκες εμπορευμάτων, μηχανήματα, επίπλωση, γραφειακό εξοπλισμό, καθώς και για άλλα περιεχόμενα, ως αποτέλεσμα απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους ή αναφορικά με άλλες καλύψεις και ωφελήματα. Περιλαμβάνονται επίσης μια σειρά από άλλες καλύψεις και ωφελήματα όπως φαίνεται πιο κάτω, ανάλογα με το πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που έχετε επιλέξει.

Silver

Gold

Platinum

Φωτιά, Κεραυνός και Αστραπή

Φωτιά από Δάσος

Φωτιά από Βραχυκύκλωμα

Βραχυκύκλωμα (Όριο Κατά Περισταστικό/ Ετήσιο Όριο)

✓ (€1.000/ €2.000)

✓ (€1.000/ €2.000)

✓ (€1.000/ €2.000)

Καπνός από Φωτιά

Έκρηξη

Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη

Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα

Πρόσκρουση στα Κτίρια

Πτώση Αεροσκάφους

Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης ή Άλλων Υγρών

Οχλαγωγίες, Απεργίες, Ανταπεργίες

Κακόβουλη Ζημιά

Αστική Eυθύνη (Όριο Κατά Περιστατικό/ Ετήσιο Όριο)

✓ (€200.000)

✓ (€200.000)

✓ (€200.000)

Έξοδα Aμοιβής Aρχιτεκτόνων και Eπιμετρητών

Έξοδα Aπομάκρυνσης Eρειπίων

Διερευνητικά έξοδα εντοπισμού βλάβης σε σωλήνες (Ετήσιο Όριο)

✓ (€1.000)

✓ (€1.000)

✓ (€1.000)

Απώλεια Ύδατος ή Πετρελαίου Θέρμανσης ή Άλλων Υγρών (Ετήσιο Όριο)

✓ (€1.000)

✓ (€1.000)

✓ (€1.000) 

Τυχαία Ζημιά σε Φωτεινές ή Άλλες Πινακίδες ή Τέντες (Ετήσιο Όριο)

✓ (€1.000)

✓ (€1.000)

✓ (€1.000)

Τυχαία Ζημιά σε Κεραίες και Συστήματα Ασφαλείας (Ετήσιο Όριο)

✓ (€2.000)

✓ (€2.000)

✓ (€2.000)

Τυχαία Πτώση Δέντρων ή Κλαδιών ή Πασσάλων (Ετήσιο Όριο)

✓ (€5.000)

✓ (€5.000)

✓ (€5.000)

Ωφέλημα Φρούρησης των Κτιρίων (Όριο Κατά Περιστατικό/ Ετήσιο Όριο)

✓ (€500/ €1.000)

✓ (€500/ €1.000)

✓ (€500/ €1.000)

Κλοπή με πραγματική, δυναμική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα Κτίρια

Τυχαία Θραύση Υαλοπινάκων (Όριο Κατά Περιστατικό και Ετήσιο Όριο) 

✓ (€3.000)

✓ (€3.000)

Χρήματα στα Κτίρια (Ετήσιο Όριο)

✓ (€3.000)

✓ (€3.000)

Χρήματα σε Μεταφορά (Ετήσιο Όριο)

✓ (€3.000)

✓ (€3.000)

Προσωπικά Ατυχήματα κατά τη Διάρκεια Κλοπής ή Μεταφοράς Χρημάτων (Όριο Κατά Εργοδοτούμενο/ Ετήσιο Όριο)

✓ (€5.000/ €10.000)

✓ (€5.000/ €10.000)

Μεταφερόμενα Εμπορεύματα (Όριο Κατά Όχημα/ Ετήσιο Όριο)

✓ (€2.000/ €4.000)

✓ (€2.000/ €4.000)

Εμπιστοσύνη Εργοδοτουμένων (Όριο Κατά Περιστατικό/ Ετήσιο Όριο)

✓ (€2.000/ €4.000)

✓ (€2.000/ €4.000)

Προσωπικά Αντικείμενα Εργοδοτουμένων (Ετήσιο Όριο)

✓ (€1.000)

✓ (€1.000)

Έξοδα Προσωρινής Στέγασης (Μηνιαίο Όριο/ Ετήσιο Όριο) 

✓ (€1.000/ €6.000)

Τυχαία Ζημιά σε Ηλεκτρονικές Μηχανές Γραφείου (Ετήσιο Όριο)

✓ (€3.000)

Αλλοίωση Αποθεμάτων Ψυκτικών Θαλάμων (Ετήσιο Όριο)

✓ (€3.000)

Απώλεια Μικτού Κέρδους (Προαιρετική Κάλυψη)