ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

COVID-19

ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

σχεση εμπιστοσυνης

Η Commercial General Insurance κατέχει μια ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες Γενικού Κλάδου της Κύπρου.

Ιδρύθηκε το 1973 από τη βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Commercial Union Assurance plc, σήμερα Aviva plc και τον Όμιλο Χριστοφίδη που αντιπροσώπευε την εν λόγω εταιρεία στην Κύπρο από το 1925.

Slider

Ασφαλίσεις Ιδιωτών

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - SILVER, GOLD & PLATINUM

Προσφέρονται δύο είδη βασικής ασφάλισης: (α) η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία κάλυψη σε σχέση με την ευθύνη του...

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - silver & gold

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver και Gold προορίζονται για ιδιωτικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης από τον ασφαλισμένο...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο έναντι θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από “ατύχημα”. Η κάλυψη περιλαμβάνει τα πιο κάτω ωφελήματα που καθορίζονται ανάλογα με...

ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η Ασφάλιση Ταξιδιού παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό, για ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, σε σχέση με τα ακόλουθα:

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη παρέχει στον ασφαλισμένο την υποχρεωτική κάλυψη σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναφορικά με τη νομική του ευθύνη έναντι των εργοδοτουμένων από αυτόν οικιακών βοηθών του..

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Η Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων αφορά αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλα κράτη, εκτός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι...

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής παρέχει κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από κινδύνους της θάλασσας (perils of the sea) και άλλους κινδύνους, αναφορικά με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τα οποία δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει κάλυψη σε συγκεκριμένους επαγγελματίες όπως Λογιστές, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ιατρούς κλπ., έναντι της νομικής τους ευθύνης αναφορικά με τη διάπραξη...

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - SILVER, GOLD & PLATINUM

Προσφέρονται δύο είδη βασικής ασφάλισης:
(α) η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία κάλυψη σε σχέση με την ευθύνη του...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - SILVER, GOLD & PLATINUM

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver, Gold, Platinum προορίζονται για την ασφάλιση συγκεκριμένων Επιχειρήσεων, Καταστημάτων και Γραφείων, καθώς επίσης και για την ασφάλιση...

ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων, προορίζεται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς κινδύνους, συγκροτήματα καταστημάτων, αποθήκες και άλλους κινδύνους περιουσίας, παρέχοντας κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς...

ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Η Ασφάλιση Συνεπακόλουθης Απώλειας προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο ως συμπληρωματική της Ασφάλισης Πυρός και Ειδικών Κινδύνων και παρέχει κάλυψη προς τον ασφαλισμένο σε σχέση με Απώλεια Μικτού Κέρδους...

ΚΛΟΠΗΣ

Η Ασφάλιση Κλοπής είναι διαμορφωμένη ειδικά για επιχειρήσεις και εμπορικούς κινδύνους και παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται σε παρακαταθήκες εμπορευμάτων, μηχανήματα, επίπλωση και γραφειακό εξοπλισμό...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Η Ασφάλιση Όλων των Κινδύνων Εργολάβων (CAR - Contractors’ All Risks) παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο εργολάβο για απώλεια ή ζημιά σε κατασκευαστικά έργα κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, όπως οικοδομές, γραφεία, πολυκατοικίες ή άλλες...

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη παρέχει στον ασφαλισμένο την υποχρεωτική κάλυψη σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναφορικά με τη νομική του ευθύνη έναντι των εργοδοτουμένων του, για τυχόν Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που προκαλείται...

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης παρέχει στον ασφαλισμένο κάλυψη για τη νομική του ευθύνη αναφορικά με την πρόκληση σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία τρίτων προσώπων, που προκαλείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών...

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου (π.χ. Ιατρού, Λογιστή, Αρχιτέκτονα) έναντι σωματικής βλάβης, θανάτου ή οικονομικής ζημιάς σε τρίτα πρόσωπα, που προκλήθηκε ή φέρεται ότι…

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, ενημέρωση για άλλες ή ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις ή για να ζητήσετε προσφορά για ασφάλιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μέσω των κατά τόπους Καταστημάτων της...

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
24 ΩΡΕΣ – 365 ΜΕΡΕΣ
7777 1213

Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχήματος

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης παρέχονται δωρεάν, σε σχέση με το ασφαλισμένο όχημα, Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής και Τεχνικής Βοήθειας καθώς και Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο, σε οποιοδήποτε μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των κατεχομένων εδαφών.

Νεα

Τα Τελευταία Νέα μας

COVID-19 – Σταδιακή Επάνοδος στον Κανονικό Τρόπο Λειτουργίας της Εταιρείας και Θερινό Ωράριο

COVID-19 – Σταδιακή Επάνοδος στον Κανονικό Τρόπο Λειτουργίας της Εταιρείας και Θερινό Ωράριο

Σε συνέχεια των Κυβερνητικών Αποφάσεων σε σχέση με τη βαθμιαία άρση των περιορισμών για τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριοποίησης λόγω COVID-19, η Εταιρεία μας έχει αποφασίσει την σταδιακή επάνοδο στον κανονικό τρόπο λειτουργίας της.

COVID-19 – Σταδιακή Επάνοδος στον Κανονικό Τρόπο Λειτουργίας της Εταιρείας και Θερινό Ωράριο

Σε συνέχεια των Κυβερνητικών Αποφάσεων σε σχέση με τη βαθμιαία άρση των περιορισμών για τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριοποίησης λόγω COVID-19, η Εταιρεία μας έχει αποφασίσει την σταδιακή επάνοδο στον κανονικό τρόπο λειτουργίας της.