ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD

20% έκπτωση για νέα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Το σπίτι, σημαίνει τα πάντα για σένα.
Ασφάλισε το με προνομιακό πακέτο Iδιωτικής Kατοικίας GOLD και επωφελήσου έκπτωσης 20%

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ SILVER & GOLD

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver και Gold προορίζονται για ιδιωτικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης από τον ασφαλισμένο και την οικογένεια του. Και τα δύο πακέτα παρέχουν κάλυψη για Απώλεια ή Ζημιά στο κτίριο και/ή το περιεχόμενο του, που προκαλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο ή σε σχέση με άλλες καλύψεις και ωφελήματα, σύμφωνα με το Μέρος Α και το Μέρος Β, πιο κάτω. Για όσους επιλέξουν το πακέτο Gold παρέχονται επίσης οι πρόσθετες καλύψεις και ωφελήματα του Μέρους Γ.

Μέρος Α – Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι
(Ισχύει και για τα δύο πακέτα)

 • Φωτιά, Κεραυνός ή Αστραπή
 • Φωτιά από Δάσος
 • Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
 • Καπνός από Φωτιά
 • Έκρηξη
 • Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη
 • Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα
 • Κλοπή με πραγματική, δυναμική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα Κτίρια
 • Πρόσκρουση στα Κτίρια
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης

Μέρος Β – Άλλες Καλύψεις και Ωφελήματα
(Ισχύει και για τα δύο πακέτα)

 • Διερευνητικά Έξοδα Εντοπισμού Βλάβης σε Σωλήνες
 • Αξία Απολεσθέντος Ύδατος ή Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Αστική Ευθύνη
 • Έξοδα Προσωρινής Στέγασης και Απώλειας Ενοικίου
 • Έξοδα Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών
 • Έξοδα Απομάκρυνσης Ερειπίων
 • Τυχαία Θραύση Καθρεφτών
 • Προσωπικά Ατυχήματα (Για τον Ασφαλισμένο και το/τη σύζυγο)
 • Τρόφιμα, Ποτά και άλλες Προμήθειες
 • Χρήματα

Μέρος Γ – Πρόσθετες Καλύψεις και Ωφελήματα
(Ισχύει μόνο για το πακέτο Gold)

 • Περιεχόμενα σε Εξωτερικούς Χώρους
 • Τυχαία Ζημιά σε Εξωτερικές Κεραίες Τηλεοπτικής ή Δορυφορικής Λήψης και σε Εξωτερικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας
 • Τυχαία Πτώση:
  (α) Δένδρων ή κλαδιών, εξαιρουμένης τυχαίας πτώσης που προκαλείται από κλάδεμα.
  (β) Πασσάλων ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνίας
 • Κακόβουλη Ζημιά
 • Οχλαγωγίες, Εργατικές ή Πολιτικές Αναταραχές, Απεργίες ή Ανταπεργίες
 • Αντικατάσταση Περιεχομένων με Καινούργια

Πέραν των πιο πάνω, σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα ασφάλισης της Ιδιωτικής Κατοικίας σας, επιλέγοντας συγκεκριμένους ασφαλισμένους κινδύνους και ωφελήματα που ανταποκρίνονται επακριβώς στις απαιτήσεις και ανάγκες σας.