ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD

20% έκπτωση για νέα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Το σπίτι, σημαίνει τα πάντα για σένα.
Ασφάλισε το με προνομιακό πακέτο Iδιωτικής Kατοικίας GOLD και επωφελήσου έκπτωσης 20%

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ SIMPLE, BASIC, BRONZE, SILVER & GOLD

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Simple, Basic, Bronze, Silver και Gold προορίζονται για ιδιωτικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιδιοκατοίκησης από τον ασφαλισμένο και την οικογένεια του, περιλαμβανομένων εξοχικών κατοικιών, καθώς και για σκοπούς ενοικίασης. Και τα πέντε πακέτα παρέχουν κάλυψη για Απώλεια ή Ζημιά στο κτίριο και/ή το περιεχόμενο του, που προκαλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο ή σε σχέση με άλλες καλύψεις και ωφελήματα.

Simple

Basic

Bronze

Silver

Gold

Φωτιά
N
N
N
N
N
Κεραυνός
N
N
N
N
N
Αστραπή
N
N
N
N
N
Φωτιά από Δάσος
N
N
N
N
N
Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
N
N
N
N
N
Καπνός από Φωτιά
N
N
N
N
N
Έκρηξη
N
N
N
N
N
Όρος Αξίας Ανοικοδόμησης των Κτιρίων και Όρος Αυτόματης Πληθωριστικής Αναπροσαρμογής για τα Κτίρια (Προαιρετική Κάλυψη)
N
N
N
N
N
Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη
N
N
N
N
Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα
N
N
N
Αστική Ευθύνη
N
N
N
Έξοδα Προσωρινής Στέγασης ή Απώλειας Ενοικίου
N
N
N
Κλοπή με πραγματική, δυναμική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα Kτίρια
N
N
Πτώση Αεροσκάφους
N
N
Πρόσκρουση στα Κτίρια
N
N
Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης
N
N
Διερευνητικά έξοδα εντοπισμού βλάβης σε σωλήνες
N
N
Έξοδα Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών
N
N
Έξοδα Απομάκρυνσης Ερειπίων
N
N
Αξία απoλεσθέντος Ύδατος ή Πετρελαίου Θέρμανσης
N
N
Τυχαία Θραύση Καθρεφτών
N
N
Προσωπικά Ατυχήματα (Για τον Ασφαλισμένο και το/τη σύζυγο)
N
N
Τρόφιμα, Ποτά και άλλες Προμήθειες
N
N
Χρήματα
N
N
Κακόβουλη Ζημιά
N
Οχλαγωγίες, Απεργίες, Ανταπεργίες
N
Περιεχόμενα σε Εξωτερικούς Χώρους
N
Τυχαία Ζημιά σε Εξωτερικές Κεραίες και Συστήματα Ασφαλείας
N
Τυχαία Πτώση Δένδρων ή Κλαδιών ή Πασσάλων
N
Αντικατάσταση Περιεχομένων με Καινούργια
N