ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης παρέχονται δωρεάν, σε σχέση με το ασφαλισμένο όχημα, Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής και Τεχνικής Βοήθειας καθώς και Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο, σε οποιοδήποτε μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των κατεχομένων εδαφών.

Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής και Τεχνικής Βοήθειας

Οδική βοήθεια για το ασφαλισμένο όχημα σε σχέση με:

 • Μηχανική βλάβη
 • Ηλεκτρική βλάβη
 • Έλλειψη καυσίμων
 • Αλλαγή ελαστικών
 • Ρυμούλκηση
Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος:

 • Εξυπηρέτηση από το Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Επίσκεψη στη σκηνή του ατυχήματος
 • Διερεύνηση του ατυχήματος
 • Φωτογράφιση των ζημιών
 • Συλλογή στοιχείων και τεκμηρίων
 • Συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος

24 Ώρες • 365 Μέρες
7777 1213