Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Χ. Αρτέμης

Πρόεδρος Ομίλου

Κωνσταντίνος Π. Δεκατρής

Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Γιώργος Μ. Κουρρής

Σύμβουλος

David Crowhurst

Σύμβουλος

Νίκος Γ. Συρίμης

Σύμβουλος

Διευθυντική Ομάδα

Κωνσταντίνος Π. Δεκατρής

Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Αντώνης Πασχάλης

Γενικός Διευθυντής – Οικονομικές Υπηρεσίες

Γιώργος Μουζούρης

Διευθυντής Αποδοχής Κινδύνων

Δημήτρης Αχιλλέως

Διευθυντής Απαιτήσεων

Σαββούλα Σιεκέρσαββα

Διευθύντρια Λογιστηρίου

Γιάννης Ιωάννου

Διευθυντής Μάρκετινγκ

Γιώργος Πέτρου

Διευθυντής Πληροφορικής

Κώστας Πέτρου

Εσωτερικός Ελεγκτής

Δήμητρα Στυλιανού

Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερική Νομική Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Χαραλάμπους

Executive Assistant 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ