Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Χ. Αρτέμης

Πρόεδρος Ομίλου

Κωνσταντίνος Π. Δεκατρής

Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Γιώργος Μ. Κουρρής

Σύμβουλος

David Crowhurst

Σύμβουλος

Νίκος Γ. Συρίμης

Σύμβουλος

Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Σύμβουλος

Διευθυντική Ομάδα

Κωνσταντίνος Π. Δεκατρής

Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Αντώνης Πασχάλης

Γενικός Διευθυντής – Οικονομικές Υπηρεσίες

Στέλιος Τραχωνίτης

Γενικός Διευθυντής – Ασφαλιστικές Εργασίες

Γιώργος Μουζούρης

Ανώτερος Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών

Μιχάλης Νεοπτολέμου

Διευθυντής Αποδοχής Κινδύνων

Μαρία Αγαθαγγέλου

Διευθύντρια Απαιτήσεων

Σαββούλα Σιεκέρσαββα

Διευθύντρια Λογιστηρίου

Γιάννης Ιωάννου

Διευθυντής Μάρκετινγκ

Γιώργος Πέτρου

Διευθυντής Πληροφορικής

Κώστας Πέτρου

Εσωτερικός Ελεγκτής

Κωνσταντίνος Χαραλάμπους

Executive Assistant 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ