Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Χ. Αρτέμης

Πρόεδρος Ομίλου

Κωνσταντίνος Π. Δεκατρής

Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Γιώργος Μ. Κουρρής

Σύμβουλος

David Crowhurst

Σύμβουλος

Νίκος Γ. Συρίμης

Σύμβουλος

Διευθυντική Ομάδα

Κωνσταντίνος Π. Δεκατρής

Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Αντώνης Πασχάλης

Γενικός Διευθυντής – Οικονομικές Υπηρεσίες

Στέλιος Τραχωνίτης

Γενικός Διευθυντής – Ασφαλιστικές Εργασίες

Γιώργος Μουζούρης

Ανώτερος Διευθυντής – Ασφαλιστικές Εργασίες

Γιάννης Ιωάννου

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών 

Μιχάλης Νεοπτολέμου

Διευθυντής Αποδοχής Κινδύνων

Μαρία Αγαθαγγέλου

Διευθύντρια Απαιτήσεων

Γιώργος Πέτρου

Διευθυντής Πληροφορικής

Γιώργος Κυριακίδης

Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών

Σαββούλα Σιεκέρσαββα

Διευθύντρια Λογιστηρίου

Στέλλα Αναστάση

Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ