ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, ενημέρωση για άλλες ή ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις ή για να ζητήσετε προσφορά για ασφάλιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μέσω των κατά τόπους Καταστημάτων της ή μέσω του Ασφαλιστικού σας Διαμεσολαβητή ή Συνεργάτη:-

 

 • Προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις
 • Εξειδικευμένους κινδύνους προς ασφάλιση, όπως μεγάλα κατασκευαστικά έργα, υποδομές κλπ.
 • Ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις όπως:-
   • Επαγγελματική Ασφάλιση Οχημάτων (Motor Trade)
   • Ασφάλιση Στόλου Οχημάτων
   • Μεταφορά Προϊόντων (Goods in Transit)
   • Εμπορευμάτων (Marine Cargo)
   • Εγγύηση Δασμών (General Bond)
   • Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης (Fidelity Guarantee)
   • Ευθύνη Προϊόντων
   • κλπ.