ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης παρέχει στον ασφαλισμένο κάλυψη για τη νομική του ευθύνη αναφορικά με την πρόκληση σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία τρίτων προσώπων, που προκαλείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του ασφαλισμένου. Παρέχεται επίσης κάλυψη στον ασφαλισμένο σε σχέση με τα λογικά έξοδα που απαιτούνται για την υπεράσπιση δικαστικών αγωγών.