ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Actuarial and Risk Management Officer

Commercial General Insurance Ltd, a well-established company operating in the general insurance sector, wishes to recruit an Actuarial and Risk Management Officer.

Προγραμματιστής

Η Commercial General Insurance Ltd, (η «Εταιρεία»), η οποία κατέχει μια ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Προγραμματιστή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Λευκωσία