ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Διευθυντής Καταστήματος – Κατάστημα Λεμεσού

Η Commercial General Insurance Ltd, με μακρόχρονη, ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Καταστήματος (Branch Manager) της Εταιρείας στη Λεμεσό.

Λειτουργός Ασφαλίσεων – Κατάστημα Λεμεσού

​Η Commercial General Insurance Ltd, (η «Εταιρεία»),  η οποία κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Ασφαλίσεων για το Κατάστημα της Εταιρείας στη Λεμεσό.

Finance Officer / Assistant to Chief Financial Officer

​Commercial General Insurance Ltd, a well-established company operating in the general insurance sector, wishes to recruit a Finance Officer / Assistant to Chief Financial Officer to join an existing team of colleagues under the direct supervision of the CFO.

Actuarial & Risk Management Officer

​Commercial General Insurance Ltd, a well-established company operating in the general insurance sector, wishes to recruit an Actuarial & Risk Management Officer.