Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Στόχος μας είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών παραμένοντας προσηλωμένοι στα ψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού, αξιοπιστίας και συνέπειας και γι’ αυτό ζητούμε από τους ασφαλισμένους μας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα να μας ενημερώνουν εγγράφως σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι με κάποια υπηρεσία μας ή εάν προκύψει κάποιο παράπονο.

Αυτό θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε εγκαίρως τυχόν αδυναμίες μας και να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά καθώς και να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και στοιχεία που θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βελτιώνοντας έτσι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αλλά και τα επίπεδα εξυπηρέτησής μας.

Η Commercial General Insurance Ltd έχει δημιουργήσει τη «Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων» με την οποία διασφαλίζει την ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση των αιτιάσεων που εσείς μας υποβάλλετε, διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη, από την ισχύουσα νομοθεσία, εμπιστευτικότητα σ΄ότι αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Υποβάλετε την Αιτίαση

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση όλων των προβλημάτων και αιτημάτων που μας αναφέρετε, με σκοπό την εξεύρεση μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης και με γνώμονα τη καλή πίστη και τη βελτίωση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Συνεπώς, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε την αιτίαση ή το παράπονό σας:

Συμπληρώνοντας το

και μελετώντας παράλληλα τη

Το πιο πάνω έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί στη «Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων» της Εταιρείας ή να αποσταλεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους –

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση [email protected]

Με Φαξ στον αριθμό: +35722376155

Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση των Κεντρικών Γραφείων της Commercial General Insurance Ltd
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 101, 1071 Λευκωσία
Τ.Θ. 21312, 1506 Λευκωσία.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αιτίασης ή του παραπόνου σας από την Εταιρεία θα σας αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβετε τέτοια επιβεβαίωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με τη «Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων», στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων» που εφαρμόζει η Εταιρεία μας.